Agris RIO - Žltohnedý faktis

Funkcia: spracovateľská prísada pre kaučukové zmesi
Chemické zloženie: sírou zosietený ricinový olej
Technické parametre: špecifická hmotnosť: 1.04 - 1.06 g/cm3
obsah síry: 14 - 16 % hmot.
n-hexánový extrakt: 8 - 15 % hmot.
nezmydelniteľné látky: max. 1, 5 % hmot.
voľná síra v n-hexánovom extrakte: max. 1 % hmot.
popol: max. 0, 1 % hmot.
Aplikácia: AGRIS RIO je vysoko účinná spracovateľská prísada, ktorá výrazne zvyšuje odolnosť proti deformácii nevulkanizovaných gumových zmesí, osobitne na báze NBR,CR a CSM. Súčasne zlepšuje vlastnosti pri kalandrovaní a vytlačovaní (zvýšenie tokovej rýchlosti, zvýšenie napučiavania). Vulkanizáty s touto spracovateľskou prísadou vykazujú vysokú odolnosť pri kontakte s napučiavacími činidlami (zooktán/toluén, ASTM oleje a pod.) Súčasne sa zvyšuje odolnosť voči dynamickému namáhaniu.
AGRIS RIO sa aplikuje aj do gumárenských zmesí pre tlačiarenské valce.
Dávkovanie: 5 až 50 dsk
Fyzikálna forma: jemná až prášková žlto-hnedá pružná drť
Balenie: 25 kg PE vrecia na paletách resp. podľa požiadavky