Agris RO - Hnedý faktis

Funkcia: spracovateľská prísada pre kaučukové zmesi
Chemické zloženie: sírou zosietený rastlinný olej
Technické parametre: špecifická hmotnosť: 1.03 - 1.05 g/cm3
obsah síry: 16 - 17 % hmot.
acetónový extrakt: 15 - 24 % hmot.
nezmydelniteľné látky: max. 1, 3 % hmot.
voľná síra v acetónovom extrakte: max. 1 % hmot.
popol: max. 0, 1 % hmot.
Aplikácia: AGRIS RO je vysoko spracovateľská prísada, ktorá výrazne zvyšuje odolnosť proti deformácii nevulkanizovaných gumových zmesí, osobitne na báze NBR,CR a CSM. Súčasne zlepšuje vlastnosti pri kalandrovaní a vytlačovaní ( zvýšenie tokovej rýchlosti, zvýšenie napučiavania) AGRIS RO sa preto uplatní predovšetkým v širokom sortimente zmesí, spracúvaných najmä vytlačovaním, ako sú napr. profily, tesnenia, hadice, káble, obuv a pod.
Dávkovanie: 5 až 40 dsk
Fyzikálna forma: jemná tmavohnedá pružná drť
Balenie: 25 kg PE vrecia na paletách resp. podľa požiadavky