Balenie, prebaľovanie, plnenie

Pri zaradení týchto služieb do podnikateľskej náplne majoritní vlastníci našej spoločnosti mali predstavu, že táto činnosť sa bude podielať významným spôsobom na celkovej činnosti spoločnosti, čo dnes môžeme potvrdiť.

Naše hlavné zásady:

  • Flexibilný, zákaznícko centrický prístup
  • Spolupráca s našimi partnermi nie je ničím ohraničená
  • Odborné vedomosti a ich neustále obnovovanie a rozširovanie
  • Zodpovednosť voči zákazníkovi
krabice na paletách
krabice na paletách

Celú našu činnosť opierame o tieto zásady a v ich rámci si predstavujeme aj budúcnosť, pretože je nám jasné, že pre našich zákazníkov môžeme byť dlhodobo vhodnými partnermi len ich zachovaním a posilnením. Vaše požiadavky sa snažíme uspokojiť s ohľadom na potreby sa plynule meniaceho trhu.

Čo sa týka budúcnosti, vytýčili sme si náročné ciele, spočívajúce v získaní dlhodobej dôvery našich partnerov a zaradení sa medzi úspešné spoločnosti podnikajúce v oblasti balenia, prebaľovania a plnenia.

S Vami spoločne – ako korektný partner – sa snažíme využívajúc naše odborné znalosti nájsť kvalitné riešenia, reálne ceny a v prípade potreby aj smelo prijať potrebné korekcie.


... Úspechom bude to, keď budeme mať spoločnú radosť z výsledkov...