Toto pole je povinné!'); } function error_email() { global $displayErr; global $items; global $validates; if($displayErr == true) if(empty($items['email'])) echo('
Toto pole je povinné!
'); elseif($validates['email'] == false) echo('
E-mail nemá pozadovaný tvar (abc@abc.ab)!
'); } function error_captcha() { global $captcha; if($captcha == false) echo('
Kód bol opísaný nesprávne!
'); } function print_value($item) { global $displayErr; global $items; global $emptyItem; if($displayErr == true && $items[$item] != $emptyItem) echo $items[$item]; } if(!empty($_POST['btnsubmit'])) { require_once 'securimage/securimage.php'; $securimage = new Securimage(); if($securimage->check($_POST['captcha_code']) == false) { $validForm = false; $captcha = false; } $day = date('j. F Y'); $time = date('G:i'); $items['firma'] = $_POST['firma']; $items['sidlo'] = $_POST['sidlo']; $items['osoba'] = $_POST['osoba']; $items['pozicia'] = $_POST['pozicia']; $items['tel'] = $_POST['tel']; $items['fax'] = $_POST['fax']; $items['email'] = $_POST['email']; $items['predmet'] = $_POST['predmet']; $items['tovar'] = $_POST['tovar']; $items['vaha'] = $_POST['vaha']; $items['rozmery'] = $_POST['rozmery']; $items['mnozstvo'] = $_POST['mnozstvo']; $items['info'] = $_POST['info']; $validates = array(); foreach ($items as $key => $i) if(!empty($i)) $validates[$key] = true; else $validates[$key] = false; if($validates['fax'] == false) { $items['fax'] = $emptyItem; $validates['fax'] = true; } if($validates['info'] == false) { $items['info'] = $emptyItem; $validates['info'] = true; } if($validates['email'] == true) { if(checkEmailAdress($items['email']) == false) $validates['email'] = false; } foreach ($validates as $x) if($x != true) $validForm = false; if($validForm != true) { $displayErr = true; } else { $displayErr = false; @require_once 'libs/class.phpmailer.php'; $body = 'Tento formulár Vám bol zaslaný robotom zo stránky agromont.sk'."\n\n"; $body .= 'Názov spoločnosti: '. $items['firma'] . "\n"; $body .= 'Adresa sídla alebo prevádzky: '. $items['sidlo'] . "\n"; $body .= 'Kontaktná osoba: '. $items['osoba'] . "\n"; $body .= 'Jeho pozícia vo firme: '. $items['pozicia'] . "\n"; $body .= 'Telefónne číslo: '. $items['tel'] . "\n"; $body .= 'Číslo faxu: '. $items['fax'] . "\n"; $body .= 'E-mail: '. $items['email'] . "\n"; $body .= 'Predmet záujmu: '. $items['predmet'] . "\n"; $body .= 'Charakter tovaru, výrobku: '. $items['tovar'] . "\n"; $body .= 'Váha tovaru na balenie: '. $items['vaha'] . "\n"; $body .= 'Rozmery: '. $items['rozmery'] . "\n"; $body .= 'Požadované množstvo na balenie: '. $items['mnozstvo'] . "\n"; $body .= 'Doplňujúce údaje: '. $items['info'] . "\n\n"; $body .= 'Dňa: '. $day . ' v čase: '. $time; $mail = new PHPMailer(); $mail->CharSet = 'UTF-8'; $mail->From = $from; $mail->FromName = $from_name; $mail->Subject = $subject . ': '. $items['firma']; $mail->Body = $body; $mail->AddAddress($to); if($mail->Send()) $displaySuccess = true; else $displaySuccess = false; } } ?> Agromont, a. s. - Balenie, prebaľovanie, plnenie - Cenová ponuka

Požiadavka na cenovú ponuku

Upozorňujeme našich potenciálnych partnerov, že v prípade záujmu o naše služby stačí vyplniť tento formulár. Na každú požiadavku odpovieme a doručíme kvalifikovanú odpoveď.

Vaša požiadavka na cenovú ponuku bola úspešne odoslaná.
Názov spoločnosti:
Adresa sídla alebo prevádzky:
Kontaktná osoba:
Jeho pozícia vo firme:
Telefónne číslo:
Číslo faxu:
E-mail:
Predmet záujmu:
Charakter tovaru, výrobku:
Váha tovaru na balenie:
Rozmery:
Požadované množstvo na balenie:
Doplňujúce údaje:
Opíšte ochranný kód:

CAPTCHA Image refresh