Produkty pre gumárenský priemysel

Vulkanizované prírodné oleje - faktisy obchodnej značky:

Zlepšujú spracovateľské vlastnosti nevulkanizovaných kaučukových zmesí, najmä vytlačovatelnosť, rozmerovú stabilitu extrudovaných profilov, ich povrch a vzhľad. Prídavok faktisov znižuje energetickú náročnosť pri spracovaní týchto zmesí. Uplatňujú sa najmä vo výrobe gumových profilov, tesnení, hadíc a pod.

AGRIS RIO je možné aplikovať aj do gumárenských zmesí pri tlačiarenské valce. Faktisy zn. AGRIS sú vyrábané zosieťovaním olejov so sírou, čím vzniká polymérny produkt.

Na prianie zákazníka sme schopní vyrobiť faktisy s požadovaným obsahom síry.

Výrobné zariadenie:

  • Skladový zásobník repkového oleja o objeme 40 m3
  • Reakčný kotol
  • Temperované zariadenia pre zretie produktu
  • Dvojstupňový mlyn umožňujúci dosiahnuť požadovanú veľkosť častíc

Priestory sú vybavené systémom EPS. Vyhovujú normám a predpisom platným v SR a EU.