O spoločnosti Agromont, a. s.

16 rokov úspešnej podnikateľskej činnosti, to je základ, na ktorom v súčasnosti stavia vrcholový manažment našej spoločnosti.

AGROMONT BRATISLAVA a.s. sa zhruba 13 rokov špecializuje na plnenie, balenie a prebaľovanie rôznych prípravkov, výrobkov a tovarov a v roku 1996 sme zahájili skúšobnú prevádzku výroby faktisov ako výsledok 40 miliónovej investície. Odvtedy sme už prebalili tisícky ton tovarov a vyrobili tiež nespočetné množstvo faktisov.

Všetky výrobné prostriedky, ktoré v rámci podnikania využívame sú v našom vlastníctve, počnúc pozemkami a budovami na nich postavenými až po strojné technológie. Výrobné aj skladové priestory spĺňajú požiadavky slovenských noriem a predpisov, ale vyhovujú aj podmienkam platným v EÚ. Ľudské zdroje sú na vynikajúcej úrovni, máme skúsených a kvalitne zapracovaných pracovníkov na všetkých pozíciach, dlhoročne nemáme vykázanú takmer žiadnu fluktuáciu.

V roku 2002 sme získali certifikát EN ISO 9001 : 2000 v oblasti výroby a predaja faktisov, čo značne zvyšuje náš kredit, veď sa jedná o systém manažérstva kvality, čo sa pretavuje do vynikajúcej kooperácie s našimi zákazníkmi.

Vysokú kvalitu nesledujeme len vo všetkých našich činnostiach, ale vyžadujeme ju aj od našich dodávateľov. Práve takýto spôsob fungovania interných aj externých vzťahov nám zaručuje, aby sme našich zákazníkov vedeli uspokojiť vždy v plnom rozsahu.

Pre zabezpečenie komplexných služieb vybavujeme aj dovoz a odvoz produktov vlastnými a cudzími dopravnými prostriedkami, riešime colnú deklaráciu pre dovoz a vývoz tovaru pre zušľachťovací styk, t.j. všetky logistické služby súvisiace so zákazkami.

Krédo do budúcnosti:

"Všetko pre zákazníka, nikdy nie je nič tak dokonalé, aby sa to nedalo ešte zlepšiť!"

Profil spoločnosti

1990vznik Agromont š.p. zameraného na poľnohospodárske stavebníctvo;
1992transformácia v rámci privatizácie na AGROMONT BRATISLAVA a.s.;
1993po ukončení I. vlny kupónovej privatizácie nástup väčšinových vlastníkov;
1994zahájenie reštrukturalizácie na chemickú spoločnosť;
1995investícia do finalizácie chemických špecialít za 40 mil Sk;
1996zahájenie skúšobnej prevádzky výroby faktisov;
1997začiatok kooperácie s Agrovitou s.r.o. a s izraelskou spoločnosťou v oblasti prebaľovania prípravkov na ochranu rastlín;
1999-2002rozmach v oblasti prebaľovania POR a zušľachťovacieho styku;
2001-2005rozvoj predaja faktisov v regióne Strednej Európy a do Ruska;
2002získanie certifikátu EN ISO 9001 : 2000 v oblasti výroby a predaja faktisov;
2003zakúpenie poloautomatickej plniacej linky na kvapalné materiály;
2008rozšírenie možností prebaľovania najrozličnejších tovarov kúpou kompletnej plnoautomatickej baliacej linky.
pohľad na výrobnú halu

Výrobná hala

pohľad na výrobnú halu
vo výrobnej hale

Vo výrobnej hale

vo výrobnej hale