Plnenie kvapalin

obaly na kvapaliny
obaly na kvapaliny

Spoločnosť má už dlhoročné skúsenosti aj v oblasti plnenia kvapalných látok. Plnenie kvapalín zabezpečujeme pomocou horizontálnej poloautomatickej plniacej linky. Využitie tejto linky, čo do objemu kvapaliny v obale je v podstate neobmedzené od minimálnych centilitrových množstiev až po naplnenie 20 l kanistrov.

Obalový materiál zabezpečujeme na základe požiadavky zákazníka. Je možné však tu uviesť, že sa jedná predovšetkým o umelohmotné flakony a dózy najrôznejších veľkostí až po už spomínané kanistre.

Látkou obalu sú hlavne PE, HDPE a kombinované materiály (napr. vnútorná vrstva polyetylén vonkajšia polyamid) atď. Uvedené materiály sú vysoko odolné a sú využiteľné aj pri plnení rôznych chemikálií.