Prenájom nehnutežností

Naša spoločnos vlastní celkom pozemky o rozlohe 12 727 m2, pričom na 3 047 m2 sú rozmiestnené budovy a priemyselné stavby a nádvoria so spevnenými a trávnatými plochami tvoria 9 680 m2.

K vlastnej podnikatežskej činnosti využívame len čas týchto priestorov. Zbytok v podobe kancelárskych, výrobných a skladových priestorov ako aj vožných nezastavaných plôch prenajímame záujemcom z radov cudzích podnikatežských subjektov.

Uzatvárame klasické zmluvy o prenájme nebytových priestorov s dobou prenájmu na dobu neurčitú, prípadne podža potreby nájomcu nájomnú dobu mu prispôsobujeme.

Pôdorys 1. poschodia administratívnej budovy

Pôdorys 1. poschodia administratívnej budovy

Celé I. poschodie predmetnej budovy je vožné, t.j. ponúkame ho na prenájom podnikatežským subjektom na dobu neurčitú. Celkový rozmer priestorov ponúknutých na prenájom predstavuje 225 m2 a pôdorys rozmiestnenia jednotlivých kancelárii je znázornené na nižšie uvedenom nákrese.