Naše baliacie kapacity

Služby pre našich zákazníkov zabezpečujeme vo vlastných výrobných halách komplexne riešených a zabezpečených potrebnými inžinierskými sieťami. Súčasťou týchto výrobných hál sú aj priestranné skladové priestory. Výrobné a skladové priestory sú vybavené systémom EPS – elektronická protipožiarna signalizácia. Všetky priestory vyhovujú technickým normám v Slovenskej republike ale aj v EÚ.

Balíme či prebaľujeme najrôznorodejšie materiály – sypké, práškové, granulové, mikrogranulové a samozrejme aj kusové okrem tovarov potravinárskeho segmentu.

Sypké a práškové materiály balíme pomocou horizontálne usporiadanej poloautomatickej linky s rozsahom od 1 kg až po 10 kg do obalov podľa požiadavky zákazníka.

Drobný kusový tovar a granule prebaľujeme na vertikálne usporiadanej plnoautomatickej linke s rozsahom od 50 g do 5 kg do sáčkov. Balenie je možné aj do sáčkov z laminovanej fólie prakticky neobmedzených kombinácií.

Všetky naše obalové materiály sú certifikované v Technickom skúšobnom ústave Piešťany š. p.

Balíme i prebaľujeme vždy do obalového materiálu podľa požiadaviek zákazníkov. Zákazníci nám môžu obaly aj dodať, v prípade požiadavky z ich strany im radi poradíme, od návrhu obalu až po jeho grafické a statické spracovanie.
Zabalené, či prebalené výrobky alebo tovar finalizujeme paletizovaním a expedujeme zákazníkovi.

Pri prísune tovaru na balenie, či prebalenie majú naši zákazníci neobmedzené možnosti. Logistickú činnosť ako aj samotné balenie dokážeme riešiť pri najrôznejších formách, napr. môžeme tovar prijať vo veľkokapacitných big-bagoch, v rôznych vreciach, kartónoch ale aj v sudoch. Jedinou pomerne podstatnou podmienkou je, aby tovar bol paletizovaný, čo nám umožní ľahšiu manipuláciu s ním.