Prenájom nehnuteľností

Prenájom

Vlastníme pozemky o rozlohe skoro 13 tisíc m2, pričom na 3 tisíc m2 sú rozmiestnené budovy a priemyselné stavby a nádvoria so spevnenými a trávnatými plochami tvoria skoro 10 tisíc m2.

K vlastnej podnikateľskej činnosti využívame len časť týchto priestorov. Zbytok v podobe kancelárskych, výrobných a skladových priestorov ako aj voľných nezastavaných plôch prenajímame.

Pôdorys

Celé I. poschodie AB je voľné a ponúkame ho na prenájom. Jedná sa o 225 m2 priestoru.