O spoločnosti AGROMONT BRATISLAVA a. s.

25 rokov úspešnej podnikateľskej činnosti, to je základ, na ktorom v súčasnosti stavia vrcholový manažment našej spoločnosti.

AGROMONT BRATISLAVA a.s. sa špecializuje na plnenie, balenie a prebaľovanie rôznych prípravkov, výrobkov a tovarov a v roku 1996 sme zahájili skúšobnú prevádzku výroby faktisov na novozakúpenej technologickej linke. Odvtedy sme už prebalili tisícky ton tovarov a vyrobili tiež vyše 2 tisíc ton faktisov.

Všetky výrobné prostriedky, ktoré v rámci podnikania využívame sú v našom vlastníctve, počnúc pozemkami a budovami na nich postavenými až po strojné technológie. Výrobné aj skladové priestory spĺňajú požiadavky slovenských noriem a predpisov, ale vyhovujú aj podmienkam platným v EÚ. Ľudské zdroje sú na výbornej úrovni, máme skúsených a kvalitných pracovníkov na všetkých pozíciách, dlhoročne nevykazujeme žiadnu fluktuáciu.

V roku 2002 sme získali certifikát STN EN ISO 9001:2000 v oblasti výroby a predaja faktisov, čo značne zvýšilo náš kredit.

Vysokú kvalitu nesledujeme len u nás, ale vyžadujeme ju aj od našich dodávateľov. Práve takýto spôsob fungovania interných aj externých vzťahov nám zaručuje, aby sme našich zákazníkov vedeli uspokojiť vždy v plnom rozsahu.

Pre zabezpečenie komplexných služieb riešime všetky logistické služby súvisiace so zákazníkmi, vrátane colnej deklarácie.

Profil spoločnosti

1997 začiatok kooperácie s Agrovitou s.r.o. a s izraelskou spoločnosťou MAKHTESHIM v oblasti prebaľovania prípravkov na ochranu rastlín;
1999-2002 rozmach v oblasti prebaľovania POR;
2001-2005 rozvoj predaja faktisov v regióne Strednej Európy a do Ruska;
2002 získanie certifikátu EN ISO 9001 : 2000 v oblasti výroby a predaja faktisov;
2003 zakúpenie poloautomatickej plniacej linky na kvapalné materiály;
2008 rozšírenie možností prebaľovania najrozličnejších tovarov kúpou kompletnej automatickej baliacej linky.