Gumárenský priemysel

Produkty pre gumárenský priemysel

Vulkanizované prírodné oleje – faktisy obchodnej značky:

  • Agris RO – Hnedý faktis
  • Agris RIO – Žltohnedý faktis

Výrobné zariadenie:

  • Skladový zásobník repkového oleja o objeme 40 m3
  • Reakčný kotol o objeme 3 m3
  • Temperované zariadenia pre zretie produktu
  • Dvojstupňový mlyn umožňujúci dosiahnuť požadovanú veľkosť častíc

Priestory sú vybavené systémom EPS. Vyhovujú normám a predpisom platným v SR a EU.

Gumárenský priemysel

Zlepšujú spracovateľské vlastnosti nevulkanizovaných kaučukových zmesí, najmä vytlačovatelnosť, rozmerovú stabilitu extrudovaných profilov, ich povrch a vzhľad. Prídavok faktisov znižuje energetickú náročnosť pri spracovaní týchto zmesí. Uplatňujú sa najmä vo výrobe gumových profilov, tesnení, hadíc a pod.

AGRIS RIO je možné aplikovať aj do gumárenských zmesí pri tlačiarenské valce. Faktisy zn. AGRIS sú vyrábané zosieťovaním olejov so sírou, čím vzniká polymérny produkt.

Na prianie zákazníka sme schopní vyrobiť faktisy s požadovaným obsahom síry.

Agris RO – Hnedý faktis

Funkcia: spracovateľská prísada pre kaučukové zmesi
Chemické zloženie: sírou zosietený rastlinný olej
Technické parametre: špecifická hmotnosť: 1.03 – 1.05 g/cm3
obsah síry: 16 – 17 % hmot.
acetónový extrakt: 15 – 24 % hmot.
nezmydelniteľné látky: max. 1, 3 % hmot.
voľná síra v acetónovom extrakte: max. 1 % hmot.
popol: max. 0, 1 % hmot.
Aplikácia: AGRIS RO je vysoko spracovateľská prísada, ktorá výrazne zvyšuje odolnosť proti deformácii nevulkanizovaných gumových zmesí, osobitne na báze NBR,CR a CSM. Súčasne zlepšuje vlastnosti pri kalandrovaní a vytlačovaní ( zvýšenie tokovej rýchlosti, zvýšenie napučiavania) AGRIS RO sa preto uplatní predovšetkým v širokom sortimente zmesí, spracúvaných najmä vytlačovaním, ako sú napr. profily, tesnenia, hadice, káble, obuv a pod.
Dávkovanie: 5 až 40 dsk
Fyzikálna forma: jemná tmavohnedá pružná drť
Balenie: 25 kg PE vrecia na paletách resp. podľa požiadavky
Agris RO – Hnedý faktis
Agris RO – Hnedý faktis
Agris RIO – Žltohnedý faktis
Agris RIO – Žltohnedý faktis

Agris RIO – Žltohnedý faktis

Funkcia: spracovateľská prísada pre kaučukové zmesi
Chemické zloženie: sírou zosietený ricinový olej
Technické parametre: špecifická hmotnosť: 1.04 – 1.06 g/cm3
obsah síry: 14 – 16 % hmot.
n-hexánový extrakt: 8 – 15 % hmot.
nezmydelniteľné látky: max. 1, 5 % hmot.
voľná síra v n-hexánovom extrakte: max. 1 % hmot.
popol: max. 0, 1 % hmot.
Aplikácia: AGRIS RIO je vysoko účinná spracovateľská prísada, ktorá výrazne zvyšuje odolnosť proti deformácii nevulkanizovaných gumových zmesí, osobitne na báze NBR,CR a CSM. Súčasne zlepšuje vlastnosti pri kalandrovaní a vytlačovaní (zvýšenie tokovej rýchlosti, zvýšenie napučiavania). Vulkanizáty s touto spracovateľskou prísadou vykazujú vysokú odolnosť pri kontakte s napučiavacími činidlami (zooktán/toluén, ASTM oleje a pod.) Súčasne sa zvyšuje odolnosť voči dynamickému namáhaniu.
AGRIS RIO sa aplikuje aj do gumárenských zmesí pre tlačiarenské valce.
Dávkovanie: 5 až 50 dsk
Fyzikálna forma: jemná až prášková žlto-hnedá pružná drť
Balenie: 25 kg PE vrecia na paletách resp. podľa požiadavky