Aktuality2020-01-20T14:47:09+00:00

Aktuality a výsledky

2011, 2019

Podnikateľský plán a finančný rozpočet na rok 2020

Pôjde predovšetkým o: udržanie súčasnej rentability pri výrobe faktisov, udržanie predaja faktisov súčasným odberateľom, snahu o rozšírenie teritória odbytu, udržanie stabilnej pozície v oblasti výroby a prebaľovania prípravkov na ochranu rastlín spoluprácou s firmami AgroProtec s.r.o.,a ASRA s.r.o., udržanie nájomných vzťahov s rozhodujúcimi partnermi, udržanie systému manažérstva kvality. Za [...]